گرفتن پایه دنده ای عمودی دو پایه قیمت

پایه دنده ای عمودی دو پایه مقدمه

پایه دنده ای عمودی دو پایه