گرفتن توپ ضخیم چدن در برابر سایش 80 میلی متر قیمت

توپ ضخیم چدن در برابر سایش 80 میلی متر مقدمه

توپ ضخیم چدن در برابر سایش 80 میلی متر